Cơ sở sản xuất mộc Kim Bồng Xuân Nguyên
Cơ sở sản xuất mộc Kim Bồng Xuân Nguyên

Cơ sở sản xuất mộc Kim Bồng Xuân Nguyên

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Đĩa chùa cầu - ocop

 

Chùa Cầu là một trong những biểu tượng rõ nét nhất khi du khách nhớ về Hội An. Lồng ghép hình ảnh chùa Cầu vào sản phẩm mộc của cơ sở đã có từ năm 2005, nhưng tạo ra một sản phẩm gọn nhẹ, tinh tế để dễ đến ...

Liên hệ

Đĩa chùa cầu - ocop

 
Liên hệ
Liên hệ

Đĩa chùa cầu - ocop