Cơ sở sản xuất mộc Kim Bồng Xuân Nguyên
Cơ sở sản xuất mộc Kim Bồng Xuân Nguyên

Cơ sở sản xuất mộc Kim Bồng Xuân Nguyên

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Cơ sở sản xuất mộc Kim Bồng Xuân Nguyên

Tên người đại diện: Phan Xuân Nguyên

Địa chỉ: Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ