HTX Ngọc Lan Quảng Nam
HTX Ngọc Lan Quảng Nam

HTX Ngọc Lan Quảng Nam

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Mắm lạt cá cơm ngọc lan - nước mắm ngọc lan

 

Nước mắm cá cơm Ngọc Lan – Làng nghề nước mắm Tam Thanh Hơn 100 năm gìn giữ hương vị truyền thống làng nghề NƯỚC MẮM NGỌC LAN được sản xuất theo phương pháp thủ công, sử dụng cá cơm than biển Ngang Tam Thanh và phương pháp ủ chượp gia truyền, ủ ...

Liên hệ

Hộp quà tặng nước mắm nhỉ ngọc lan 2 chai 500ml

 

Nước mắm cá cơm Ngọc Lan – Làng nghề nước mắm Tam Thanh Hơn 100 năm gìn giữ hương vị truyền thống làng nghề Được sản xuất theo phương pháp thủ công, sử dụng cá cơm than biển Ngang Tam Thanh và phương pháp ủ chượp gia truyền, mang đến những giọt nước mắm ...

Liên hệ

Nước mắm nhỉ cá cơm ngọc lan 500ml

 

Nước mắm cá cơm Ngọc Lan – Làng nghề nước mắm Tam Thanh Hơn 100 năm gìn giữ hương vị truyền thống làng nghề NƯỚC MẮM NGỌC LAN được sản xuất theo phương pháp thủ công, sử dụng cá cơm than biển Ngang Tam Thanh và phương pháp ủ chượp gia truyền, mang ...

Liên hệ

Nước mắm nhỉ cá cơm ngọc lan 250ml

 

Nước mắm cá cơm Ngọc Lan – Làng nghề nước mắm Tam Thanh Hơn 100 năm gìn giữ hương vị truyền thống làng nghề NƯỚC MẮM NGỌC LAN được sản xuất theo phương pháp thủ công, sử dụng cá cơm than biển Ngang Tam Thanh và phương pháp ủ chượp gia truyền, mang ...

Liên hệ

Nước mắm cốt cá cơm ngọc lan 1000ml

 

Nước mắm cá cơm Ngọc Lan – Làng nghề nước mắm Tam Thanh Hơn 100 năm gìn giữ hương vị truyền thống làng nghề NƯỚC MẮM NGỌC LAN được sản xuất theo phương pháp thủ công, sử dụng cá cơm than biển Ngang Tam Thanh và phương pháp ủ chượp gia truyền, mang ...

Liên hệ

Hộp quà tặng mắm nhỉ ngọc lan 2 chai 500ml

 

Nước mắm cá cơm Ngọc Lan – Làng nghề nước mắm Tam Thanh Hơn 100 năm gìn giữ hương vị truyền thống làng nghề NƯỚC MẮM NGỌC LAN được sản xuất theo phương pháp thủ công, sử dụng cá cơm than biển Ngang Tam Thanh và phương pháp ủ chượp gia truyền, mang ...

Liên hệ