HTX Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong
HTX Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong

HTX Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Măng cụt tiên phước – đặc sản quảng ...

 

Quy cách đóng gói:  1kg/túi lưới; 2kg/túi lưới; 3kg/túi lưới; Số tự công bố: 02/HTX NNKDDV TIỀN PHONG/2021 Tiêu chuẩn sản phẩm số: 02:2021/HTX NNKDDV TIỀN PHONG

Liên hệ

Gà thảo mộc tiên phước đặc sản quảng nam

 

Nhằm bảo tồn và nâng cao giá trị của giống gà địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ Tiền Phong (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) đang từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu “Gà thảo mộc Tiên Phước”.  

Liên hệ