HTX Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong
HTX Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong

HTX Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX Nông nghiệp và KDDV Tiền Phong

Tên người đại diện: VÕ ĐÌNH THƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Định Yên, Xã Tiên Phong, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: http://htxtienphong.com/

Gửi liên hệ