Hợp Tác Xã Thanh Niên Bình Phục
Hợp Tác Xã Thanh Niên Bình Phục

Hợp Tác Xã Thanh Niên Bình Phục

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Gà ác tiềm thuốc bắc, hạt sen

 

Gà ác được nuôi theo phương pháp hữu cơ, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăn nuôi tới khâu chế biến và hoàn thiện sản phẩm.  gà ác tiềm thuốc bắc, hạt sen là vị thuốc bổ rất tốt cho phụ nữ, trẻ em, người cần bồi bổ

Liên hệ