Hợp Tác Xã Thanh Niên Bình Phục
Hợp Tác Xã Thanh Niên Bình Phục

Hợp Tác Xã Thanh Niên Bình Phục

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Hợp Tác Xã Thanh Niên Bình Phục

Tên người đại diện: Lâm Phụng Điệp

Địa chỉ: Tổ 4, thôn ngọc sơn tây, xã bình phục

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ