HTX Mì Quảng khô cô Huệ
HTX Mì Quảng khô cô Huệ

HTX Mì Quảng khô cô Huệ

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Mì quảng khô gạo lứt

 

Mì Quảng khô gạo lứt được làm từ gạo lứt.

Liên hệ