HTX Mì Quảng khô cô Huệ
HTX Mì Quảng khô cô Huệ

HTX Mì Quảng khô cô Huệ

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX Mì Quảng khô cô Huệ

Tên người đại diện: bà Phan Thị Huệ

Địa chỉ: Khối phố Phương Hòa Tây, P. Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ