HTX Nông nghiệp Điện Quang
HTX Nông nghiệp Điện Quang

HTX Nông nghiệp Điện Quang

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Dầu phụng nguyên chất đất quảng 1000 ml ...

 

Từ tên gọi thôi, đã thấy đậm đặc mùi quê xứ. “Dầu phụng Đất Quảng” với quy trình chế biến đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, đã tạo được chỗ đứng trên thị trường.

Liên hệ