HTX Nông nghiệp Điện Quang
HTX Nông nghiệp Điện Quang

HTX Nông nghiệp Điện Quang

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX Nông nghiệp Điện Quang

Tên người đại diện: Nguyễn Đức Thành

Địa chỉ: Số 01, Đường 610B, Thôn Bảo An Đông, Xã Điện Quang, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: http://hoptacxadienquang.vn/

Gửi liên hệ