Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Ngọc Hải
Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Ngọc Hải

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Ngọc Hải

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Kẹo đậu phộng ngọc hải - ocop

 

ận dụng lợi thế sẵn có từ các mặt hàng nông sản ở vùng quê, anh Đặng Ngọc Hải, xã Quế An, huyện Quế Sơn đã xây dựng được cơ sở sản xuất - kinh doanh bánh kẹo và từng bước đưa sản phẩm hướng đến Chương trình OCOP

Liên hệ