HTX nông nghiệp, DV - du lịch Tam Mỹ Tây
HTX nông nghiệp, DV - du lịch Tam Mỹ Tây

HTX nông nghiệp, DV - du lịch Tam Mỹ Tây

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Nếp bầu tam mỹ - đặc sản quảng nam - ocop

 

Thương hiệu nếp bầu Tam Mỹ nhằm tạo ra sản phẩm đặc trưng của xã Tam Mỹ Tây, đồng thời tạo thị trường ổn định cho sản phẩm nếp bầu Tam Mỹ, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó sử dụng có ...

Liên hệ