Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Thị Hương
Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Thị Hương

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Thị Hương

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Thị Hương

Tên người đại diện: Đặng Thị Hương

Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ