HTX nông nghiệp sạch Đại Lộc Phát
HTX nông nghiệp sạch Đại Lộc Phát

HTX nông nghiệp sạch Đại Lộc Phát

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX nông nghiệp sạch Đại Lộc Phát

Tên người đại diện: Hứa Đại Xuân

Địa chỉ: Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: https://organicdailocphat.com/

Gửi liên hệ