HỢP TÁC XÃ TRẦM HƯƠNG TIÊN PHƯỚC
HỢP TÁC XÃ TRẦM HƯƠNG TIÊN PHƯỚC

HỢP TÁC XÃ TRẦM HƯƠNG TIÊN PHƯỚC

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HỢP TÁC XÃ TRẦM HƯƠNG TIÊN PHƯỚC

Tên người đại diện: Trần văn Dũng

Địa chỉ: Thôn An Tây, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ