HTX Nông nghiệp xã Tư
HTX Nông nghiệp xã Tư

HTX Nông nghiệp xã Tư

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX Nông nghiệp xã Tư

Tên người đại diện: Lê Duy Trường

Địa chỉ: Xã Tư, Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ