Công ty TNHH SX-TM-DV Thịnh Nghi
Công ty TNHH SX-TM-DV Thịnh Nghi

Công ty TNHH SX-TM-DV Thịnh Nghi

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Đèn gỗ lamp

 

Hội An Lamp là thương hiêu đèn gỗ trang trí của doanh nghiệp SX-TM-DV Thịnh Nghi trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ. Sản phẩm này đã được tỉnh Quảng Nam chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Liên hệ

Đèn gỗ lamp

 
Liên hệ
Liên hệ

Đèn gỗ lamp