Cơ sở THT sản xuất Bánh tráng Địch Yên
Cơ sở THT sản xuất Bánh tráng Địch Yên

Cơ sở THT sản xuất Bánh tráng Địch Yên

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Bánh tráng lề địch yên

 

Từ năm 2017 bằng kinh nghiệm từ nghề truyền thống lâu năm nhóm hộ tại làng Địch Yên, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam họ đã tập hợp những người có tay nghề làm bánh tráng, mì quảng giỏi nhất ở trong làng, thành lập Tổ hợp tác ...

Liên hệ