Cơ sở THT sản xuất Bánh tráng Địch Yên
Cơ sở THT sản xuất Bánh tráng Địch Yên

Cơ sở THT sản xuất Bánh tráng Địch Yên

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Cơ sở THT sản xuất Bánh tráng Địch Yên

Tên người đại diện: Bùi Thị Kim Loan

Địa chỉ: Làng Địch Yên, Xã Tiên Phong, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: http://dichyen.com/

Gửi liên hệ