Công ty TNHH SX-TM-DV Thịnh Nghi
Công ty TNHH SX-TM-DV Thịnh Nghi

Công ty TNHH SX-TM-DV Thịnh Nghi

Thông tin nhà cung cấp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Đèn gỗ lamp

 

Hội An Lamp là thương hiêu đèn gỗ trang trí của doanh nghiệp SX-TM-DV Thịnh Nghi trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ. Sản phẩm này đã được tỉnh Quảng Nam chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Liên hệ

Đèn gỗ lamp

 
Liên hệ
Liên hệ

Đèn gỗ lamp