Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 5213/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2021
Người ký: Trần Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 12/08/2021
Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 (Còn hiệu lực)  [ Tải về ]