Gà ác tiềm thuốc bắc, hạt sen

CODE-1448

Gà ác được nuôi theo phương pháp hữu cơ, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăn nuôi tới khâu chế biến và hoàn thiện sản phẩm. 

gà ác tiềm thuốc bắc, hạt sen là vị thuốc bổ rất tốt cho phụ nữ, trẻ em, người cần bồi bổ

Mô tả sản phẩm

Gà ác được nuôi theo phương pháp hữu cơ, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăn nuôi tới khâu chế biến và hoàn thiện sản phẩm. 

gà ác tiềm thuốc bắc, hạt sen là vị thuốc bổ rất tốt cho phụ nữ, trẻ em, người cần bồi bổ