Đèn hoàn kiếm - ocop

CODE-305
Lịch sử mỗi dân tộc trên thế giới đều trải qua quá trình: lập quốc, dưỡng quốc, cứu quốc và trị quốc

Thông tin chi tiết

Đèn Hoàn Kiếm
Mô tả sản phẩm
Đèn Hoàn Kiếm
Khi nước loạn dùng pháp trị (kiếm), khi nước bình dùng đức trị. Đó chính là đạo trị quốc của tổ tiên ta.

Đèn Hoàng Kiếm là một trong bộ đèn Hồn Thiêng Sông Núi, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu vừa được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2021