Đèn đồng bào - ocop

CODE-1500
Lịch sử mỗi dân tộc trên thế giới đều trải qua quá trình: lập quốc, dưỡng quốc, cứu quốc và trị quốc

Thông tin chi tiết

Đèn Đồng Bào
Mô tả sản phẩm
Đèn Đồng Bào
Lấy ý tưởng từ truyền thuyết “Trăm trứng nở trăm con” kết hợp đóa sen là Quốc hoa dân tộc.
Những chiếc lỗ hình trứng tượng trưng cho 100 người con của Tổ mẫu Âu Cơ và Tổ phụ Lạc Long Quân. Trong đó, oval lớn nhất nằm ở trung tâm - biểu trưng cho người con cả - vị vua Hùng thứ nhất lập nên nhà nước Văn Lang. Đây chính là thời kỳ Lập quốc của dân tộc.

Đèn Đồng Bào là một trong bộ đèn Hồn Thiêng Sông Núi, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu vừa được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2021