Chuối rừng khô - đặc sản quảng nam (gói 1000gram) - ocop

CODE-1533

Chuối Rừng Khô - Đặc sản Quảng Nam (Gói 1000gram) - ocop

Nấu lấy nước uống, dầm rượu 1kg 3 đến 4 lít rượu 35 đến 40 độ. Thời gian 100 ngày

Mô tả sản phẩm

Chuối Rừng Khô - Đặc sản Quảng Nam (Gói 1000gram) - ocop

Nấu lấy nước uống, dầm rượu 1kg 3 đến 4 lít rượu 35 đến 40 độ. Thời gian 100 ngày