Bộ đèn hồn thiêng sông núi - ocop

CODE-504
Lịch sử mỗi dân tộc trên thế giới đều trải qua quá trình: lập quốc, dưỡng quốc, cứu quốc và trị quốc

Thông tin chi tiết

Bộ đèn Hồn Thiêng Sông Núi
Mô tả sản phẩm
Bộ đèn Hồn thiêng sông núi là câu chuyện lịch sử - văn hóa - triết học - đạo học Việt Nam, là tinh hoa văn hóa cội nguồn, nơi ánh sáng tuệ minh của Tổ mẫu và Tổ phụ chiếu soi cả dặm trường thiên lý.