Bánh tráng lề địch yên

CODE-824
Từ năm 2017 bằng kinh nghiệm từ nghề truyền thống lâu năm nhóm hộ tại làng Địch Yên, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam họ đã tập hợp những người có tay nghề làm bánh tráng, mì quảng giỏi nhất ở trong làng, thành ...
Mô tả sản phẩm
Từ năm 2017 bằng kinh nghiệm từ nghề truyền thống lâu năm nhóm hộ tại làng Địch Yên, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam họ đã tập hợp những người có tay nghề làm bánh tráng, mì quảng giỏi nhất ở trong làng, thành lập tổ hợp tác sản xuất bánh tráng Địch Yên bên cạch khôi phục lại nghề làm bánh tráng lề Địch Yên, mì Quảng và phát triển sáng tạo thêm các loại bánh, mì từ bột gạo và sản phẩm rau, củ, quả.  Tổ hợp tác ứng dụng máy móc để sản xuất nâng tầm sản phẩm địa phương. Đến nay tổ hợp tác sản xuất được 06 loại sản phẩm (Bánh tráng lề Địch Yên, bánh tráng nướng, bánh tráng mè, Mì Quảng sấy khô Địch Yên, Mì Quảng ăn liền, Mì ngũ sắc xứ Quảng, … ) sản phẩm bánh tráng lề Địch Yên đã đạt chuẩn OCOP 04 sao, bánh tráng nướng đạt 3 sao.