Triển lãm trực tuyến khởi nghiệp Đà Nẵng mở rộng - Surf 2020

SURF là sự kiện Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp lớn nhất hằng năm tại khu vực Miền Trung Việt Nam, bao gồm Hội nghị, hội thảo, triển lãm, chương trình kết nối đầu tư, cuộc thi khởi nghiệp, đêm tiệc kết nối cùng nhiều hoạt động khác. Năm 2020 trong bối cảnh COVID-19, SURF trở lại với diện mạo mới nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho các nhà khởi nghiệp và kinh doanh tại khu vực cùng các hoạt động trọng điểm như Hội thảo, Triển lãm VR và Tuyển chọn 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc vào Techfest 2020.