Cơ sở SX Hiệu bánh Bảo Linh
Cơ sở SX Hiệu bánh Bảo Linh

Cơ sở SX Hiệu bánh Bảo Linh

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Cơ sở SX Hiệu bánh Bảo Linh

Tên người đại diện: Phan Đình Tuấn

Địa chỉ: 51 Nguyễn Gia Thiều, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: https://banhduabaolinh.vn/

Gửi liên hệ