Hợp tác xã Du Lịch Làng chài Tân Thành
Hợp tác xã Du Lịch Làng chài Tân Thành

Hợp tác xã Du Lịch Làng chài Tân Thành

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Hợp tác xã Du Lịch Làng chài Tân Thành

Tên người đại diện: Phạm Thị Hải Nguyên

Địa chỉ: 38 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ