Công Ty Cổ Phần Feco Aquaponic
Công Ty Cổ Phần Feco Aquaponic

Công Ty Cổ Phần Feco Aquaponic

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Feco Aquaponic

Tên người đại diện: Nguyễn Thành Đô

Địa chỉ: 16 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ