CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO TRÂN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO TRÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO TRÂN

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO TRÂN

Tên người đại diện: Phạm Thị Thanh Thảo

Địa chỉ: 36 Lê lợi, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: http://yensaobaotran.com/

Gửi liên hệ