Hợp tác xã Quế Trà My – Minh Phúc
Hợp tác xã Quế Trà My – Minh Phúc

Hợp tác xã Quế Trà My – Minh Phúc

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Hợp tác xã Quế Trà My – Minh Phúc

Tên người đại diện: Ông Nguyễn Thành Quảng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã trà Giang, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: https://quetramyminhphuc.com

Gửi liên hệ