HTX Chè Đức Phú Tam Sơn
HTX Chè Đức Phú Tam Sơn

HTX Chè Đức Phú Tam Sơn

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX Chè Đức Phú Tam Sơn

Tên người đại diện: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Thôn Đức Phú, Xã Tam Sơn, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ