HTX nông nghiệp Thu Bồn
HTX nông nghiệp Thu Bồn

HTX nông nghiệp Thu Bồn

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX nông nghiệp Thu Bồn

Tên người đại diện: Trần Dương Tài

Địa chỉ: Thôn Gia Hòa, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ