Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Hạnh
Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Hạnh

Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Hạnh

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Hạnh

Tên người đại diện: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ