HTX sản xuất Dầu Nguyên chất Bảo Tâm
HTX sản xuất Dầu Nguyên chất Bảo Tâm

HTX sản xuất dầu thực vật nguyên chất Bảo Tâm

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX sản xuất dầu thực vật nguyên chất Bảo Tâm

Tên người đại diện: Phạm Văn Huệ

Địa chỉ: Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: www.baotamvin.com

Gửi liên hệ