CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM LINH CHI TÚI LỌC TÂM UYÊN
CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM LINH CHI TÚI LỌC TÂM UYÊN

CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM LINH CHI TÚI LỌC TÂM UYÊN

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM LINH CHI TÚI LỌC TÂM UYÊN

Tên người đại diện: TÔ THỊ MAI LÝ

Địa chỉ: 113 Hồ Chí Minh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ