HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU ĐỨC HUY TÂY GIANG
HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU ĐỨC HUY TÂY GIANG

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU ĐỨC HUY TÂY GIANG

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU ĐỨC HUY TÂY GIANG

Tên người đại diện: Phạm Văn Thân

Địa chỉ: Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ