CÔNG TY TNHH LỤA MÃ CHÂU
CÔNG TY TNHH LỤA MÃ CHÂU

CÔNG TY TNHH LỤA MÃ CHÂU

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Website

Liên hệ

Tên công ty: CÔNG TY TNHH LỤA MÃ CHÂU

Tên người đại diện: TRẦN HỮU PHƯƠNG

Địa chỉ: 211 TRƯƠNG CHÍ CƯƠNG, NAM PHƯỚC, DUY XUYÊN, QUẢNG NAM

Điện thoại:

Email:

Website: machausilk.com

Gửi liên hệ