Công ty Cổ Phần Caromi
Công ty Cổ Phần Caromi

Công ty TNHH Caromi

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Công ty TNHH Caromi

Tên người đại diện: Lê Thị Kim Ánh

Địa chỉ: Đường Hòn Tàu, TDP Thuận An, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: https://caromi.vn/

Gửi liên hệ