HTX NN - Dịch vụ Đại Thạnh Phát
HTX NN - Dịch vụ Đại Thạnh Phát

HTX NN - Dịch vụ Đại Thạnh Phát

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX NN - Dịch vụ Đại Thạnh Phát

Tên người đại diện: Ngô Văn Chi

Địa chỉ: Làng An Bằng, Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: http://anbangtea.com/

Gửi liên hệ