Công ty Cổ Phần Caromi
Công ty Cổ Phần Caromi

Công ty Cổ Phần Caromi

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Caromi

Tên người đại diện: Lê Thị Kim ÁNh

Địa chỉ: Đường Hòn Tàu, TDP Thuận An, TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ