Cơ sở Sản xuất- Kinh doanh Mười Cường
Cơ sở Sản xuất- Kinh doanh Mười Cường

Cơ sở Sản xuất- Kinh doanh Mười Cường

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Cơ sở Sản xuất- Kinh doanh Mười Cường

Tên người đại diện: Hồ Thị Mười

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ