HTX Nông nghiệp du lịch dịch vụ Đại Bình
HTX Nông nghiệp du lịch dịch vụ Đại Bình

HTX Nông nghiệp du lịch dịch vụ Đại Bình

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX Nông nghiệp du lịch dịch vụ Đại Bình

Tên người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Địa chỉ: Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ