Công ty TNHH Lụa Mã Châu
Công ty TNHH Lụa Mã Châu

Công ty TNHH Lụa Mã Châu

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Công ty TNHH Lụa Mã Châu

Tên người đại diện: Trần Hữu Phương

Địa chỉ: 211 Trương Chí Cương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: http://machausilk.com/

Gửi liên hệ