HTX nông nghiệp Đại Thắng
HTX nông nghiệp Đại Thắng

HTX nông nghiệp Đại Thắng

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: HTX nông nghiệp Đại Thắng

Tên người đại diện: Hoàng Trung Hùng

Địa chỉ: Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: https://htxnndaithang.com/

Gửi liên hệ