Cơ sở Chạm khắc gỗ truyền thống Hồng Đức
Cơ sở Chạm khắc gỗ truyền thống Hồng Đức

Cơ sở Chạm khắc gỗ truyền thống Hồng Đức

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Cơ sở Chạm khắc gỗ truyền thống Hồng Đức

Tên người đại diện: LÊ HỒNG TÚ

Địa chỉ: Thôn Đông Khương 2,Xã Điện Phương,Thị xã Điện Bàn ,Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Gửi liên hệ