Công ty CP Nông Lâm nghiệp Quyết Thắng
Công ty CP Nông Lâm nghiệp Quyết Thắng

Công ty CP Nông Lâm nghiệp Quyết Thắng

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại

Liên hệ

Tên công ty: Công ty CP Nông Lâm nghiệp Quyết Thắng

Tên người đại diện: Nguyễn Đại Trường

Địa chỉ: Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Email:

Website: www.traxanhquyetthang.com.vn

Gửi liên hệ